Hvordan lærer jeg best?

Blogginnlegg #3 Videoinnlegg. Kilder: https://www.youtube.com/watch?v=Z2N5a7XZWg8 (hentet 12.04) https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU (hentet 12.04)