Hvorfor OKR?

Blogginnlegg #1. I faget digital markedsføring sparkes denne bloggen i gang med et innlegg om OKR. Videre i semesteret vil det komme flere blogginnlegg om temaer som nettverk, vurdering av ulike nettsider og prosessen rundt opprettelse av egen nettside- og nettbutikk. Følg med videre!

I dette innlegget kan du lese om:

 • Hva er OKR?
 • Kan det sammenliknes med noe liknende?
 • Dets attributter
 • Hvordan kan OKR se ut?
 • Disse bruker allerede OKR
Bildet hentet fra: Medium

Så hva er OKR? OKR står for objectivekey results – og er en måte å styre en bedrift på. Hovedessensen i styringssettet ligger i behandling av mål. Denne styringsformen kan forklares slik at ulike mål blir belyst og behandlet i tråd med strategi, for å igjen nå hovedmål ved hjelpe av tydelige målbare resultater. OKR har en lang historie. OKR ble til i 1970 da leder av Intel, Andy Grove, oppfant begrepet. Andy Grove var tydelig inspirert av Peter Drucker sitt begrep «managing by objective» fra 1954. Styresettet ble videreført fra Andy Grove sitt firma Intel ut til flere av de største bedriftene i verden som Google hvor OKR var med på å utvikle firmaet fra de var 30 ansatte til nå med over 80 000 ansatte. 

Hva ligger i ordene objective, key results?

Bildet er hentet fra: Koan

O = objective. Denne bokstaven i OKR omfatter hva en forsøker å oppnå. Når selskapet, teamet eller en annen sammensetning av mennesker vet hva de ønsker å oppnå i enden har de nå en retning å følge. Det er helt sentralt at det er klarhet i hva en ønsker å oppnå i dette punktet. Om det ikke er klarhet her vil det skape vanskeligheter i neste punkt. 

Bildet er hentet fra: Koan

KR = key result. De resterende bokstavene står for hvordan en kan måle progresjonen mot målet satt i O = objective. Disse målene som settes bør være oppnåelige for å beholde motivasjonen inn til enden. Punktene som settes vil gi god indikasjon på om en er på rett vei mot det en ønsker å oppnå. Vi kan dele KP inn i flere ulike underpunkter. Dette kommer jeg tilbake til. 

Hva kan OKR sammenliknes med?

OKR kan til å begynne med sammenliknes med porteføljestyring og prosjektstyring. Porteføljestyring består av flere prosjekter som skal sikre organisasjonens oppnåelse av strategiske mål. Prosjekter- og prosjektstyring handler i større grad om planer og risikovurderinger. Dette skiller prosjektstyring fra OKR. I OKR endres mål og oppnåelser kontinuerlig for å treffe de beste beslutningene og valgene underveis, mens de nevnte ovenfor har et større fokus på sluttresultatet enn endringer underveis. Vi kan med det se at OKR kan implementeres innad i bedrifter som benytter prosjektstyring. Dette kan resulterer i at man tar mer hensyn til mulighetene som oppstår underveis. 

Om du i tillegg har hørt om, eller benytter KPI er du allerede på god vei. KPI står for Key Performance Indicator og kan sammenliknes med Key Results i OKR. I OKR velger man seg først og fremst ut hva selve prioriteringen og måloppnåelsen er. Videre måles disse prioriteringen i Key Results. I KPI listes alle de utvalgte indeksene opp, og disse blir målt ut fra et gitt kriterie eller benchmark/ gjennomsnitt. 

Bildet hentet fra: Dribbble

Vi kan med denne kunnskapen sette opp OKR og KPI ved siden av hverandre til sammenlikning. Som et eksempel kan vi dra på oss setebeltet og ta en kjøretur. I stedet for GPS setter vi inn OKR, og i stedet for instrumenter som speedometer velger vi oss KPI. I tillegg har vi tatt med oss en lokal turistguide i form av strategi. Strategi er voldsomt pratsom denne dagen og skryter hensynsløst om en plass han kjenner godt. Strategi er med på å dytte deg i ønsket retning, og setter ønsket destinasjon. OKR i form av GPS sørger for at du når ønsket destinasjon og gir deg veiledning om neste sving, men skriker voldsomt om det kjøres feil. OKR følger forhåndsutvalgt satt endepunkt, og har ikke mer kritiske innspill enn ruteendringer ved feil kurs. Når det gjelder KPI i form av speedometer og andre symboler i dashbordet, så får du nøkkeltall og symboler servert. Om det skulle oppstå motorfeil eller om du får bot grunnet fartsovertredelse vet du grunnen. 

OKR inneholder klarhet i målet og en større forståelse om helheten, samt hvorfor en vil nå dit. Det er med på å skille dette styringssettet fra mange andre metoder. 

Hvorfor skal din bedrift ta i bruk og implementere OKR?

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Disse fire punktene dras frem av Lund i Inevo som de viktigste trekkfaktorene for andre hvor det kan skape en gevinst. Gevinsten kan da være i form av tydelighet og fokus rundt mange oppgaver i organisasjonen

Ved at en lyser frem ønsket sluttilstand og veien dit med ulike mål, blir det satt tydelige prioriteringer og fokus innad. Måten dette blir løst på, eller skal bli løst på, er ved at alle de aktuelle ansatte sammen kommer frem til disse beslutningene. Det skaper et eierskap til prosjektene som gjøres. Lund belyser dette temaet og forklarer at mennesker ønsker å jobbe i organisasjoner hvor personlige mål samsvarer med organisasjonens mål og verdier. OKR krever fremdeles endring. Endring av vaner og atferd hos de ansatte. Endringer er sjeldent lett å implementere, men ved økt involvering og engasjement – blir det ofte også raskere og større gjennomslagskraft.

OKR i praksis

Bildet hentet fra: Roadmunk

Det er enkelte kjøreregler ved oppbygging av en OKR. Det til å starte med helt sentralt å skape en attraktiv objective. Objective skal forklare hva organisasjonen ønsker å oppnå. For å skape en god objective må den være inspirerende for flere enn toppledelsen, og forståelig for alle inkludert. Det skal settes tid for når en ønsker å oppnå dette, slik at en har noe å jobbe mot. Det er i tillegg ønskelig at en ikke er avhengig av x for å gjennomføre – for det skal være gjennomførbart, men sett gjerne høye krav så langt det er mulig. Det fører til ansvar og eierskap til oppgaven.

Under objective skal det være key results. Key results er til for å nå satt objective. Det er som regel 2-5 key results som kan være målbare og realistiske å oppnå. Det er ikke noe poeng å skrive lange artikler om hvordan hvert key results skal utformes. Hvert punkt skal være kort og konkret.

OKR vist i et eksempel:

Bildet hentet fra: Inevo

Det er i dag flere av de største bedriftene som benytter seg av OKR. Blant annet Amazon, Finn.no, Google, Intel, LinkedIn, Microsoft og Spotify bruker OKR for å sikre fokus, samhandling, engasjement og fremdrift. Det gir oss bekreftelse på at OKR er et fungerende system. Lund forklarer på Inevo sine sider at «OKR benyttes fordi systemet regnes som nåtidens beste måte å sette mål og styre en bedrift».

Så, videre til deg som leser – hvorfor ikke teste ut dette i egen bedrift?

Kilder:

Inevo.no. «Bedrifter som benytter OKR» https://inevo.no/bedrifter-som-benytter-okr/ (lest 06.04.2021)

Inevo.no. «OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021» https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ (lest 06.04.2021)

Inevo.no. «Hva er et godt OKR «objective» (ambisjon)?» https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/ (lest 07.04.2021)

Medium.com. «What is an OKR» https://medium.com/@corvisio/what-is-an-okr-a88711194c7e (lest 06.04.2021)

Koan.co. «A Comprehensive Guide to OKRs». https://www.koan.co/okrs?utm_medium=paidsearch&utm_source=google&utm_campaign=8270031065&utm_content=425507821876&utm_term=okr&hsa_acc=8466140368&hsa_cam=8270031065&hsa_grp=90767675488&hsa_ad=425507821876&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-331424122296&hsa_kw=okr&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwjbCDBhAwEiwAiudBy6NyMlXn2pxu70p0-rfKn4J4IDMClBw8bEJiw7W6RxVP-0_PYOg0HBoC_pIQAvD_BwE (Lesedato 06.04.2021)

2 kommentarer

 1. Hei Tommy!
  Dette var et veldig fint innlegg å lese. Du skriver godt, og har en fin struktur. Jeg liker spesielt flere av eksemplene du har brukt, det er med på å skille deg litt ut fra mengden 😀 Jeg har ingenting å pirke på her, eneste er at du med fordel kunne referert mer i løpende tekst – ellers har du kilderefereringen i boks!

  Stine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *