Hva bringer nettverk?

Blogginnlegg #2.

I dette innlegget vil jeg ta utgangspunkt i gjennomført kurs fra First Round. Kurset omhandler grunnleggende nettverksbygging, hvordan du henvender deg til en mentor og videre bygge på denne relasjonen. Les deg videre for å få en kort oppsummering av kurset.

Bildet hentet fra: Zagal

Hvordan fungerer nettverksbygging? Slik som dette?

Bildet er hentet fra: brightestyoungthings

Nei. Nettverksbygging løses ved å være tilgjengelig på ulike plattformer, samt ta kontakt med de du tror kan hjelpe deg videre på vei. Stort sett lønner det seg å følge visse regler for å bli oppfattet på en slik måte at nettverket styrkes. Vi kan anta at Patrick Bateman (Christian Bale) her ikke er den beste til å styrke sitt nettverk. En mer korrekt metode i 2021 vil være å opprette LinkedIn-profil og gjøre jobben her. Mange stillinger blir aldri utlyst på grunn av nettverk. Det forklarer mye om hva et godt nettverk har å si.

Bildet er hentet fra: First Round

Jeg har fullført kurset «Networking basics» og vil forsøke å formidle budskapet videre. Jeg vil i tillegg gi mine oppfatninger og tanker rundt dette kurset. Kurset er tilgjengelig for mobil, og kan fullføres 100% på denne plattformen om ønskelig.

Kurset er laget for de aller fleste, men retter seg spesielt mot studenter – da kursholder forklarer at de mottar svært mange meldinger fra nettopp studenter som forklarer at «networking» føles skummelt og oppleves som lite forståelig. Følelsene blir ikke forbedret ved at man ofte får store karriereråd om at en «bygge nettverk».

Kurset frister med å forvandle denne oppfatning fra overveldende til rett frem, fra forvirrende til klarhet og fra umulig til oppnåelig. Kurset består av åtte moduler, med både video og oppgaver underveis. La oss se om vi klarer å endre denne oppfattelsen sammen gjennom disse modulene!

Modul 1: Din profesjonelle identitet

Grunnlaget settes i første modul for å vise at nettverksbygging kan være ekte, verdifullt og oppnåelig. Det settes lys på studenters identitet og deres identitet rettet mot veien til arbeidslivet. Profesjonelle, eller mentorer, har selv vært i deres sko og ønsker å hjelpe deg videre.

Nettverk kan hjelpe deg som står utenfor en karrieremulighet til å forstå hvordan det er innenfra, fra deres synsvinkel på innsiden. Dette kan hjelpe deg med å sette- og vurdere tre perspektiver: interesse for denne veien, passer mine styrker inn her og gir det meg muligheter til å vokse og utvikle meg. Om du søker denne kunnskapen gjennom nettverket, ta gjerne i bruk disse fem kvalitetene for å forbedre inntrykket til motparten.

 • Empati, med evne å se fra den profesjonelles synsvinkel
 • Nysgjerrighet, ved å vise at du gjerne ønsker å lære om de og deres opplevelser
 • Takknemlighet, for at folk vier sin tid til deg
 • Relevans, for hvorfor du tar kontakt og hvorfor det kan være relevant for deg
 • Respekt, for andre slik du selv ønsker å bli respektert

Modul 2: Finn profesjonelle via LinkedIn

I denne modulen vil vi gå nærmere inn på hvordan du kan benytte LinkedIn, og dets søkefunksjon basert på dine interesser og tilhørighet for å finne relevante mentorer. Det er i dag svært enkelt å bygge et større nettverk fordi det er lett tilgjengelig, f.eks. via LinkedIn.

Det er i følge denne modulen tre måter interesse og tilhørighet kan støtte søket:

 • Perfekt overlapping – noen du identifiserer deg med fra samme skole, som jobber i samme firma eller industri som deg.
 • Bra overlapping – noen fra samme skole som jobber i samme industri som du er interessert i.
 • Likheter – noen i samme firma som du er interessert i, som gjorde det samme utenomfaglige på en liknende skole. Eller noen du identifiserer deg med som jobber i et firma du finner interessant.
 • + Noen interessante – Et medmenneske som gjør noe du finner interessant.

Ved å bygge ditt søk ut i fra en av disse punktene vil du mest sannsynlig ha større sjanse til å knytte kontakt med relevante kontaktpunkter, som igjen kan lede deg videre inn i nye søk. I modulen blir det vist hvordan dette kan løses i praksis.

Modul 3: Send effektive LinkedIn meldinger

I denne modulen går vi gjennom hvordan du kan sende meldinger i LinkedIn som faktisk funker. Ekte eksempler fra studenter og mal blir vist. En god LinkedIn melding inneholder de fem kvalitetene nevnt i modul 1. Dette blir inkludert i en melding bestående av «hvem, hvorfor og hva». Se skjermbilder for nedbrytningen.

Skjermbilde av: First Round
Skjermbilde av: First Round

Hvem er du som avsender?

Skjermbilde av: First Round

Hvorfor kontakter du den aktuelle motparten?

Skjermbilde av: First Round

Hva er du nysgjerrig på, og hva er målet med henvendelsen?

Enkle trinn som «hvem, hvorfor og hva» har stor betydning for meldingens innhold og oppfattelse for mottaker. Du bør i tillegg alltid gå over meldingen for å sjekke om du har fått navnet til mottaker rett, om firmaets navn er stavet riktig og dobbeltsjekke for skrivefeil.

Modul 4: Koordinere en samtale effektivt

Når du får tilbakemelding fra en mentor er det kun få, enkle steg som skal til for å håndtere neste steg effektivt. Vi er igjen tilbake til de fem kvalitetene. Vi bruker disse som grunnlag for å videre planlegge neste handling.

Vi tar her utgangspunkt i at neste handlingen skal være effektiv, samt kort og konsis. Dette krever god planlegging og riktig fremtoning. Se gjerne følgende trinn.

 • Vi ønsker å sette dato og tid, ønsket kanal for kontakt og telefonnummer om det er ønsket kanal.
 • Vær fleksibel på tid, da det er du som ønsker å oppnå kontakt og er avhengig av motparten.
 • Sist men ikke minst; ta initiativ. Send gjerne en invitasjon når tid og kanal er avtalt.

Modul 5: Hvordan veilede en samtale

I denne modulen bryter vi ned en samtale i typiske trekk og faser. Hver samtale vil være unik, men de vil alle gå i samme retning.

De forutsigbare fasene av en telefonsamtale med en mentor:

 1. Fase – oppstarten av en samtale
 2. Fase – introduksjon av deg selv i detalj
 3. Fase – spørsmål og forespørsler du har til vedkommende på andre siden av linjen
 4. Fase – avslutte samtale

Husk å spesifisere hvem du er og din historie. Det er ikke alltid like lett for en mentor å huske hva du bringer. Sørg for at mentoren har tid til samtalen. Om så- lytt aktivt og sett pris på tiden den personen setter av til nettopp deg.

Modul 6: Profesjonell historiefortelling

I denne modulen går vi gjennom historiefortelling opplevelsen. Modulen inneholder en trinn for trinn guide for hvordan lage en egen profesjonell historie.

Det er i tillegg to nøkkelelementer til en effektiv historie. Det er å gi relevant informasjon om deg selv og det å skape en sammenhengende fortelling fra din bakgrunn frem til i dag. Ut over det bør du få frem hva du ønsker å oppnå med samtalen og hvorfor du ønsket å kontakte den andre parten.

Modul 7: Still forberedt

I denne modulen får vi opplysninger om at en kjapp undersøkelse i forkant øker kvaliteten på nesten samtlige samtaler. Enkelte spørsmål kan inkluderes for å øke læringsutbyttet. Vi dykker her nærmere inn i fase 3 som forklart i modul 5 – spørsmål og forespørsler du har til vedkommende på andre siden av linjen.

Tre enkle steg som kan gjøres på under 10 minutter:

 1. Les deg gjennom deres LinkedIn profil. Se gjerne over deres aktivitet under «se all aktivitet». Se også gjerne over firmaet deres sin LinkedIn profil.
 2. Gjør et søk på Google news. Da gjerne både på de, firmaet og for deres industris trender.
 3. Gjør et YouTube søk for «[navn][firma]» for å se om de har noe nylig aktivitet.

Modul 8: Skap forbindelser som varer

I denne modulen dekkes verdien av å følge opp nettverket. Det er fullt mulig å skape et langt og godt forhold til en i ditt nettverk, men det krever oppfølging. Det hele starter ved å benytte seg av de fem kvalitetene. Om du følger disse og i tillegg viser takknemlighet i etterkant, da er mye gjort for å bygge en videre relasjon. Jo oftere en holder kontakt, jo nærmere blir den personen er støttespiller i stedet for kun en mentor. Ved å skape en gode relasjoner er det også lettere å få gode refereranser ved en senere anledning. Det går også andre veien- for eksempel ved at nevnt mentor/ relasjon kan se i din vei om de trenger en stilling å fylle. Dette kan bli en vinn vinn situasjon, så lenge en bruker mulighetene fornuftig.

When in doubt, reach back out»

First Round
Bildet hentet fra: Vivid Image

Mine tanker

First Round har satt opp et kurs som gir god basiskunnskap om nettverksbygging. De forklarer trinn for trinn svært godt, noe som gir et godt læringsutbytte for den med mindre erfaring i nettverksbygging, da spesielt oss studenter. Jeg har nå etter fullført kurs fått en større helhetsforståelse for hva nettverk bringer, og hvorfor det er fornuftig å ta i bruk mentorer med større kunnskap og erfaring. Jeg forstår i større grad hvordan jeg kan nå ut, og vil forsøke å ta i bruk mentor selv. Jeg forstår nå i tillegg hvorfor LinkedIn blir snakket så høyt opp av andre mentorer, og har et bedre grunnlag for å kunne lykkes her selv.

Kurset inkluderer åtte moduler hvor hver modul varierer fra 6:49 til 15:10 minutter. Jeg anbefaler deg som leser å gjennomføre kurset!

Kilder:

https://first-round.teachable.com/courses/enrolled/1286952

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *