Hvor stor andel av leserne bruker mobil?

Leser du dette på mobil eller en datamaskin? I følge statistikken er du blant 64% av de andre leserne om du benytter mobil/ nettbrett. Om ikke: gratulerer, du er blant 36% av de på en datamaskin!

Google Analytics er et analyseverktøy. Verktøyet er gratis å benytte, men kan være noe komplisert å sette seg inn i grunnet svært mange ulike felter og muligheter på selve siden. Jeg vil derfor forsøk å forklare prosessen ved sortering av lesere via data-/ mobilplattform på en forståelig måte (forhåpentligvis).

Jeg har koblet Google Analytics opp mot nettsiden tommyhovland.com via Google Tag Manager. Google Tag Manager er en separat tjeneste fra Google – enkelt forklart går tjenesten ut på å plassere en «tag» på valgt side som reagerer på hendelser, som igjen resulterer i statistikk. Om du vil lære mer om denne tjenesten bør du lese mer om dette da jeg ikke vil mer i dybden på dette i nåværende innlegg. Når Google Tag Manager er satt i drift vil Google Analytics hente inn informasjon fra nettsiden kontinuerlig, og gjør informasjonen lesbar og mulig å tolke.

Jeg har i dette innlegget valgt å fokusere på hvor stor andel av leserne enten bruker mobil eller datamaskin for å se innholdet på bloggen- og videre hvordan du også kan bruke dette til eventuelt eget prosjekt. Resultatet kan leses av under «målgruppe», og videre inn under «mobil».

Hvordan finne oversikt over andel mobil/ datamaskin?

Fordelen ved å hente ut data om brukerne er at du kan optimalisere produktet ut i fra faktisk statistikk. Om et stort flertall benytter mobil vil det kanskje være fordelaktig å fokusere på digitale løsning som fungerer bedre på denne plattformen. Om flertallet derimot benytter en datamaskin vil det være lurt å fokusere på løsninger som fungerer godt her. La oss se hva statistikken forteller oss om brukere av tommyhovland.com i perioden 1. april – 15. mai (sortert øverst til høyre).

Oversiktsbilde fra enhetskategori i «målgruppe – mobil»

Vi kan lese av antall og prosentandel på de ulike enhetskategoriene nederst på siden. Punktdiagrammet over viser når brukerne har vært inne på siden. Vi kan med det se at 80 av 125 brukere (64%) hittil har brukt mobil til å åpne nettsiden. Vi kan derfor ikke utelate fokus på verken den ene eller den andre, da begge plattformene benyttes i høy grad.

Videre kan vi dykke videre ned i ulike dimensjoner for å finne mer informasjon. Sekundær dimensjon kan aktiveres for å sortere data i ønsket retning, basert på valg som atferd, brukeranskaffelse og brukere. Om vi setter sekundær dimensjon på «skjermoppløsning» får vi følgende data:

Sekundær dimensjon: skjermoppløsning
Samme data, men fremstilt uten «prosentandel» i kakediagram

Rett i overkant av 20% av brukere benytter en skjermoppløsning på 375×812. Rett i hælene på disse brukerne benytter ytterlige ca. 18% en skjermoppløsning på 414×896. Ut i fra denne opplysningen er mulig å tolke hvilke produkter brukeren benytter, samt hvordan nettsiden ser ut på deres produkter. Det kan videre være en tanke å gjøre justeringer på nettsiden om en stor andel av brukerne har en skjermoppløsning som ikke egner seg for nettsiden.

Bildet hentet fra: Dominicrodemer

Ut i fra hentet informasjon om at omtrent 38% av brukerne benytter en skjermoppløsning på 375×812 og 414×896 kan vi trekke konklusjon i at brukerne enten benytter en iPhone X, XS, 11 Pro, XS Max eller 11 Pro Max.

Denne informasjonen er nokså enkel å finne frem til, men kan gi et stort utbytte for den enkelte leser. Følg gjerne med videre for flere tips og triks i forbindelse med optimalisering av nettside og analyse.

Kilder:

https://smartbear.com/blog/use-google-analytics-find-devices-customers-use/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *