Hvordan lærer jeg best?

Blogginnlegg #3 Videoinnlegg. Kilder: https://www.youtube.com/watch?v=Z2N5a7XZWg8 (hentet 12.04) https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU (hentet 12.04)

Hva bringer nettverk?

I dette innlegget vil jeg ta utgangspunkt i gjennomført kurs fra First Round. Kurset omhandler grunnleggende nettverksbygging, hvordan du henvender deg til en mentor og videre bygge på denne relasjonen. Les deg videre for å få en kort oppsummering av kurset.